Umeldungs-Formulaire Wëllef

(Kanner am Alter vun 8 bis 11 Joer)

Léif Wêllefcher, léif Elteren,

Fir de Moment ass eise Grupp komplett. Dir kënnt ganz gären dëse Formulaire ausfëllen an Iech soumadder op d‘Waardelëscht setzen. Wa bis eng Plaz fräi sollt ginn, wärte mir Iech kontaktéieren.

Vous devez remplir ce champ
Vous devez remplir ce champ
Vous devez remplir ce champ
Vous devez remplir ce champ
Vous devez remplir ce champ
Vous devez remplir ce champ
Vous devez remplir ce champ
Vous devez remplir ce champ
Vous devez remplir ce champ
Vous devez remplir ce champ
Vous devez remplir ce champ

Tuteur 1

Sélectionner une option
Vous devez remplir ce champ
Vous devez remplir ce champ
Veuillez saisir une adresse e-mail valide.
Vous devez remplir ce champ
Vous devez remplir ce champ

Tuteur 2

Sélectionner une option
Vous devez remplir ce champ
Vous devez remplir ce champ
Veuillez saisir une adresse e-mail valide.
Vous devez remplir ce champ
Vous devez remplir ce champ

Sélectionner une option