Kontakt

Fir Informatiounen oder Froen mailt eis
null

Lëtzebuerger Guiden A Scouten Don Bosco

44a rue Henri Entringer, 1467 Howald, Luxembourg

GRUPPECHEF

Anne Muller | Sandra Emmer
gruppechefs.houwald@gmail.com

WËLLEFCHER

Grillo Jérôme
 wellefcher.houwald@gmail.com

AVEX

 Hoffman Tom
avex.houwald@gmail.com

CARAPIO

Hoffmann Tom
carapio.houwald@gmail.com

 

RARO

Hoffmann Tom
raro.houwald@gmail.com

 

FRËNN

Jean-Marc Pierre
contact.frenn@houwald.lgs.lu

 

 

Ënnerstetzt eise Grupp Don Bosco Houwald

Menu