Kontakt

Fir Informatiounen oder Froen mailt eis
null

Lëtzebuerger Guiden A Scouten Don Bosco

44a rue Henri Entringer, 1467 Howald, Luxembourg

GRUPPECHEF

Anne Muller | Sandra Emmer
gruppechef@houwald.lgs.lu

WËLLEFCHER

Grillo Jérôme
 wellefcher@houwald.lgs.lu

AVEX

 Hoffman Tom
avex@houwald.lgs.lu

CARAPIO

Hoffmann Tom
carapio.houwald@gmail.com

 

RARO

Hoffmann Tom
raro@houwald.lgs.lu

FRËNN

Jean-Marc Pierre
contact.frenn@houwald.lgs.lu

 

Ënnerstetzt eise Grupp Don Bosco Houwald

Menu